Φωτογραφία Soozie Bea
Secret pic of what's inside of Moodle 2.5
από Soozie Bea - Κυριακή, 26 Μάιος 2013, 7:44 πμ
 

cupcakes, rainbows and a unicorn

0 λέξεις
Φωτογραφία Julian Ridden
Re: Secret pic of what's inside of Moodle 2.5
από Julian Ridden - Κυριακή, 26 Μάιος 2013, 8:58 πμ
 

Hi Soozie,

Sadly I need to point out I was in fact saying that Moodle was NOT a Magic flying Unicorn leading you across a rainbow made of earth shattering new paradigms to set worlds of pedagogical glory.

It is in fact a rather utilitarian Horse drawn cart. The admin can make the cart look fantastic and the teacher is at the front setting the direction and fills the cart with all the cool ideas, activities and resources that they need to. The Moodle horse is powerful enough to take you anywhere you want to go, but just how exciting and useful your cart is up to the driver. The direction you take is up to the driver. The pedagogy used comes not from the horse...but the driver.

Plus, Admins who restrict how the cart can be used, the direction it can travel and the speed in which they are allowed to use it are often the biggest stalling points on the journey.

Trust me..the analogy made more sense if you came to the session.

177 λέξεις

Φωτογραφία Libby Schumacher-Knight
Re: Secret pic of what's inside of Moodle 2.5
από Libby Schumacher-Knight - Κυριακή, 26 Μάιος 2013, 10:34 πμ
 

Hey Julian, your analogy works really well for me (great image as well).

Our admin has definitely restricted how fast we can go, although I think it is because he doesn't really understand the pedagogy behind it. I think most of the people at school that implemented the school getting moodle saw it as this wondrous thing but don't understand that it is going to take a lot of work to have teachers using it effectively and beyond pump and dump. I will be re-using your analogy!!

90 λέξεις
Maryel
Re: Secret pic of what's inside of Moodle 2.5
από Maryel Mendiola - Δευτέρα, 27 Μάιος 2013, 11:16 πμ
 

 

 

Totally agree with you Julian

 

5 λέξεις
Φωτογραφία Sigi Jakob Kuhn
Re: Secret pic of what's inside of Moodle 2.5
από Sigi Jakob Kuhn - Δευτέρα, 27 Μάιος 2013, 6:10 μμ
 

Julian,

you brought it to the point!!!!! it all depends on the persons to decide on where Moodle can take the learning journey... like the analogy with the admins κλείσιμο ματιού Oh yes!!!!

Sigi

32 λέξεις
Φωτογραφία Steven Young
Re: Secret pic of what's inside of Moodle 2.5
από Steven Young - Κυριακή, 26 Μάιος 2013, 9:37 πμ
 

?

I always thought it was more this

7 λέξεις
Φωτογραφία Julian Ridden
Re: Secret pic of what's inside of Moodle 2.5
από Julian Ridden - Κυριακή, 26 Μάιος 2013, 10:21 πμ
 

BADGE AWARDED!

2 λέξεις
Φωτογραφία Steven Young
Re: Secret pic of what's inside of Moodle 2.5
από Steven Young - Κυριακή, 26 Μάιος 2013, 10:54 πμ
 

άνετος

1 λέξεις
Maryel
Re: Secret pic of what's inside of Moodle 2.5
από Maryel Mendiola - Δευτέρα, 27 Μάιος 2013, 11:19 πμ
 

  OMG it is true

Moodle is like Tardis

 

  and a Dr is on charge  as well έξω γλώσσα

17 λέξεις
Φωτογραφία Soozie Bea
Re: Secret pic of what's inside of Moodle 2.5
από Soozie Bea - Κυριακή, 26 Μάιος 2013, 11:41 πμ
 

I see Moodle this way - there's too much i want to do with it!

^_^

and yes, it has cupcakes and rainbows too

24 λέξεις
Φωτογραφία Maureen Perkins
Re: Secret pic of what's inside of Moodle 2.5
από Maureen Perkins - Δευτέρα, 27 Μάιος 2013, 9:25 πμ
 

beeautiful! Cant wait. ( although there should also be a Tardis, a firefly and at least one enterprise flying in the background too)

22 λέξεις