Φωτογραφία Shalimar Anderson
Is there a Moodle.org admin in the house?
από Shalimar Anderson - Σάββατο, 25 Μάιος 2013, 9:20 πμ
 

I've been using the same Moodle.org account for years, and somehow recently lost login access. I've tried the pw reset email tool numerous times. I was just wondering if a kindly admin would reset my account's email address to shalimoodle@gmail.com so I can reset my PW.

Or perhaps help me find another solution... I'd really rather not make a new account if possible. Thank you to Moodle.org either way – <3

Φωτογραφία Helen Foster
Re: Is there a Moodle.org admin in the house?
από Helen Foster - Παρασκευή, 31 Μάιος 2013, 4:13 πμ
 

Hi Shalimar,

Please email me (helen@moodle.org) and I'll try and help.