Φωτογραφία Soozie Bea
Whovian references... let's find them!
από Soozie Bea - Παρασκευή, 24 Μάιος 2013, 10:10 πμ
 

Seen a Dr Who reference?

Those crazy Whovians are everywhere!

Dr Who referencing

Report them here!

13 λέξεις
Φωτογραφία Maureen Perkins
Re: Whovian references... let's find them!
από Maureen Perkins - Παρασκευή, 24 Μάιος 2013, 10:13 πμ
 

Im keeping my eyes open. There should be a badge for this!

12 λέξεις
Φωτογραφία Shalimar Anderson
Re: Whovian references... let's find them!
από Shalimar Anderson - Παρασκευή, 24 Μάιος 2013, 10:46 πμ
 

TARDIS spotted in A-17 - "I'm an Admin, Now What?"
Opening slide.
Very cool/nerdy.

16 λέξεις
Φωτογραφία Soozie Bea
Re: Whovian references... let's find them!
από Soozie Bea - Παρασκευή, 24 Μάιος 2013, 11:51 πμ
 

good work!

keep an eye out for more... I know some of these presenters and attendees and they are likely to slip in references just for the game of it!

be alert... they could be anywhere!

36 λέξεις
Maryel
Re: Whovian references... let's find them!
από Maryel Mendiola - Παρασκευή, 24 Μάιος 2013, 12:09 μμ
 

Ναι χαμόγελο

Thank you so much Shalimar

I like  'Very cool/nerdy.'  words

 

LOL χαμόγελο

 

And of course there is a Badge in my place, please feel free to get it, just have to get into my course  . . nothing else ;)

https://2013.imoot.org/course/view.php?id=416

everyone is invited to get the 'MariaMoodle Badge'

55 λέξεις
Jane
Re: Whovian references... let's find them!
από Jane Lally - Παρασκευή, 24 Μάιος 2013, 2:55 μμ
 

Thanks for the badge, Maryel.

5 λέξεις
Maryel
Re: Whovian references... let's find them!
από Maryel Mendiola - Παρασκευή, 24 Μάιος 2013, 12:15 μμ
 

OMG OMG OMG !!

did you heard it?

 

 was it a Dalek sound? :S

 

 

13 λέξεις
Φωτογραφία Soozie Bea
Re: Whovian references... let's find them!
από Soozie Bea - Κυριακή, 26 Μάιος 2013, 5:36 πμ
 
No new references to Dr Who? Are you guys trying? I hear that Shane will be 'dropping the Who Bomb' a lot in his presentation.
25 λέξεις
Φωτογραφία Steven Young
Re: Whovian references... let's find them!
από Steven Young - Κυριακή, 26 Μάιος 2013, 6:30 πμ
 

dr who

0 λέξεις