Φωτογραφία Jim Walker
Presentation replay
από Jim Walker - Παρασκευή, 24 Μάιος 2013, 10:01 πμ
 

Martin's keynote was on live at 5:00 am my time so I just watched it and was disappointed that his screen share of feature in 2.5 were not recorded. This was a problem with the Sloodle presentation also. If you can't watch a live presentation you can miss important parts.

54 λέξεις
Φωτογραφία Fred Dixon
Re: Presentation replay
από Fred Dixon - Παρασκευή, 24 Μάιος 2013, 10:30 πμ
 

Hi Jim,

The current version of BigBlueButton does not support playback of desktop sharing. 

 

However, putting on my Blindside Networks hat, we're going to work on manually converting all the recordings into videos -- with the desktop sharing -- so the iMoot community will have a full recording.

It will take us some time, but we'll get them to you.  You can expect updates from the good folks at Pukuni (and likely a post to these forums) when the recordings are available.

Regards,... Fred

84 λέξεις
Jane
Re: Presentation replay
από Jane Lally - Παρασκευή, 24 Μάιος 2013, 2:51 μμ
 

That's great news, Fred.

5 λέξεις
Φωτογραφία Jim Walker
Re: Presentation replay
από Jim Walker - Σάββατο, 25 Μάιος 2013, 12:45 πμ
 

Thanks Fred, I am looking forward to sharing presentations with colleagues.

11 λέξεις
Φωτογραφία Charlotte Lewis
Re: Presentation replay
από Charlotte Lewis - Σάββατο, 25 Μάιος 2013, 9:23 πμ
 

That is great news!  and Thank You!

7 λέξεις
Φωτογραφία Sam Eneman
Re: Presentation replay
από Sam Eneman - Δευτέρα, 27 Μάιος 2013, 2:24 πμ
 

Hi Fred,

Seems like including desktop screen sharing should be a basic feature in recordings. I hope you will add that soon.

Sam

23 λέξεις
Φωτογραφία Peter Liljedahl
Re: Presentation replay
από Peter Liljedahl - Τρίτη, 4 Ιούνιος 2013, 3:14 πμ
 

I couldn´t attend Martins presentation so that would be great χαμόγελο

11 λέξεις