Φωτογραφία Gina Veliotis
Using Moodle in healthcare
από Gina Veliotis - Παρασκευή, 24 Μάιος 2013, 8:57 πμ
 

Would you like to hear about how Moodle is being used to implement training solutions in the healthcare industry.  The next session is on how this is happening in a large Sydney private hospital.

Join the  Session B-17 Building for our Future, Caring for our Community - 40 mins from now.

Gina

52 λέξεις
Φωτογραφία Lynn Harvey
Re: Using Moodle in healthcare
από Lynn Harvey - Σάββατο, 25 Μάιος 2013, 10:01 πμ
 

Thanks. My son is in healthcare, I will make sure to share it with him.

15 λέξεις