Φωτογραφία Derek Chirnside
Lost
από Derek Chirnside - Παρασκευή, 24 Μάιος 2013, 5:55 πμ
 

I can't find the Conference Programme, as in a sequence in space and time. I'm sure I saw it two days ago.

Maybe it's in the links on the drop down menu.  Currently in FF and Chrome I have no drop down links.

-Derek

Φωτογραφία Lynn Harvey
Re: Lost
από Lynn Harvey - Παρασκευή, 24 Μάιος 2013, 6:04 πμ
Φωτογραφία Kim Salinas
Re: Lost
από Kim Salinas - Παρασκευή, 24 Μάιος 2013, 6:45 πμ
 

Derek, I use the Session Navigation block on the right and click on the Session Links button there. It will bring up the schedule for the time zone you have provided in your profile. You can click to access the session from there.

Φωτογραφία Derek Chirnside
Re: Lost
από Derek Chirnside - Παρασκευή, 24 Μάιος 2013, 8:02 πμ
 

Kim, cool. Tx. I was clicking on the iMoot programme link here: https://2013.imoot.org/mod/forum/discuss.php?d=518  κοκκίνισμα

-Derek