Φωτογραφία Sheau Yun Choo
Inquiry about Packt Moodle Books
από Sheau Yun Choo - Παρασκευή, 24 Μάιος 2013, 4:53 πμ
 

Hi,

Has anyone bought or own either of the Moodle 2 Administration or the Moodle 2 E-Learning Course development Book?

I wish to purchase both e-books but the sample chapters do not provide enough information for me to view the contents. I just want to read a few pages to see what's in it.

Thanks.

58 λέξεις
Φωτογραφία Julian Ridden
Re: Inquiry about Packt Moodle Books
από Julian Ridden - Παρασκευή, 24 Μάιος 2013, 6:03 πμ
 

I could not recommend these two books strongly enough!

I don't say this because they are a sponsor. It is because of the quality of the books we asked them to be one. I purchase both those books and give them out when I do training.

Julian

48 λέξεις
Φωτογραφία Sheau Yun Choo
Re: Inquiry about Packt Moodle Books
από Sheau Yun Choo - Παρασκευή, 24 Μάιος 2013, 6:09 πμ
 

Thank you!!! χαμόγελο

2 λέξεις
Anthony Borrow, S.J.
Re: Inquiry about Packt Moodle Books
από Anthony Borrow - Σάββατο, 25 Μάιος 2013, 11:34 πμ
 

It has been a while, but I believed that I reviewed the Moodle 2 Administration book - if it is the one with Jonathan Moore as co-author it is as excellent as Julian says! Peace - Anthony 

36 λέξεις
Φωτογραφία Sheau Yun Choo
Re: Inquiry about Packt Moodle Books
από Sheau Yun Choo - Σάββατο, 25 Μάιος 2013, 11:47 πμ
 

Thanks,  for the recommendation too, Anthony. I believe this one lists only one author. 

14 λέξεις