Φωτογραφία Derek Chirnside
Theme questions
από Derek Chirnside - Πέμπτη, 23 Μάιος 2013, 4:38 πμ
 

Is it a feature or a bug that there are no rollovers on the Moodle Menu?

-Derek
(Who prefers rollovers)

Miriam
Re: Theme questions
από Miriam Laidlaw - Πέμπτη, 23 Μάιος 2013, 4:45 πμ
 

I discovered by accident that if I hold down the control key when I click one of the menus that looks like it should have sub-items, the submenu shows up.

Φωτογραφία Derek Chirnside
Re: Theme questions
από Derek Chirnside - Παρασκευή, 24 Μάιος 2013, 5:51 πμ
 

Hmm. The behaviour has changed.  Ctrl-click does not work for me, in Chrome or FF.

-Derek