Φωτογραφία John Iglar
Re: Session Recording Availability
από John Iglar - Πέμπτη, 23 Μάιος 2013, 7:26 μμ
 

Yes, recordings available long afterwards = very helpful.

However, my request: can they be made downloadable for offline view? Would be a big help to those of us who have to pay per MB! μοχθηρό χαμόγελο