Φωτογραφία Richard Oelmann
Where in the World
από Richard Oelmann - Τετάρτη, 22 Μάιος 2013, 11:13 μμ
 

Just for a bit of fun and information about the attendees it would be nic to see a 'where in the world' map or flags block to show how many people from different areas are attending or currently online χαμόγελο

Richard

Φωτογραφία Paula Clough
Re: Where in the World
από Paula Clough - Πέμπτη, 23 Μάιος 2013, 12:15 πμ
 

 

I think that would be a great idea if there is time to work

on that.

Paula

Φωτογραφία Sheau Yun Choo
Re: Where in the World
από Sheau Yun Choo - Πέμπτη, 23 Μάιος 2013, 4:37 πμ
 

Ναι

Teresa
Re: Where in the World
από Teresa Gibbison - Πέμπτη, 23 Μάιος 2013, 6:09 πμ
 

I've made a Google Map we could add our places to - hopefully you can edit it χαμόγελο

http://goo.gl/maps/BMwDn

Cheers

Teresa

me in another life
Re: Where in the World
από Trish Pini - Πέμπτη, 23 Μάιος 2013, 7:18 πμ
 

I gave it a go Teresa, Not sure if it  worked

Teresa
Re: Where in the World
από Teresa Gibbison - Πέμπτη, 23 Μάιος 2013, 7:20 πμ
 

Yes! I see your world χαμόγελο

Φωτογραφία Kim Salinas
Re: Where in the World
από Kim Salinas - Πέμπτη, 23 Μάιος 2013, 8:07 πμ
 
I have put my place on the map too!
Φωτογραφία Christine Stoller
Re: Where in the World
από Christine Stoller - Πέμπτη, 23 Μάιος 2013, 9:20 πμ
 

Great idea!  I have added mine.

Φωτογραφία Steven Young
Re: Where in the World
από Steven Young - Παρασκευή, 24 Μάιος 2013, 8:43 πμ
 

Added mine, we are from lots of different places 

Φωτογραφία Claire Machia
Re: Where in the World
από Claire Machia - Παρασκευή, 24 Μάιος 2013, 12:32 μμ
 

Great idea, Richard! It has been very cool to watch the map fill in.

Jane
Re: Where in the World
από Jane Lally - Παρασκευή, 24 Μάιος 2013, 1:43 μμ
 

I can't seem to work out what to do when I get to the map! "Edit" brings up someone else's name, and I don't want to interfere with their entry. I've tried dragging the yellow guy and clicking on a circle above the yellow guy.

Φωτογραφία John Iglar
Re: Where in the World
από John Iglar - Παρασκευή, 24 Μάιος 2013, 2:32 μμ
 

The "someone's name" is somebody who renamed the map after themself.

THe "yellow guy" is GOogle's street view thing.

Click the blue balloon icon to drop a marker on the map for where you are. You can edit the balloon icon and add your own details.

Kelly Becker
Re: Where in the World
από Kelly Becker - Σάββατο, 25 Μάιος 2013, 12:30 μμ
 

This is GREAT!!!!  Love it.  And hello, Randy Thornton, fellow Oregonian!

Φωτογραφία Randy Thornton
Re: Where in the World
από Randy Thornton - Σάββατο, 25 Μάιος 2013, 12:27 μμ
 

 

Not losing sleep over something is so the Oregon way χαμόγελο

Φωτογραφία Judy Steidl
Re: Where in the World
από Judy Steidl - Σάββατο, 25 Μάιος 2013, 12:15 μμ
 

Jane, here is a screenshot with some help.

On the left, click the "Edit" button [not visible here] and the two buttons "Done" and "Saved" will show up in its place.

On the right, click the blue pin inside the blue frame. Slide your pin to your location on the map.  Then, fill in text labels.

Google Map screencast

Jane
Re: Where in the World
από Jane Lally - Σάββατο, 25 Μάιος 2013, 2:44 μμ
 

Thanks, Judy. Now the edit button has disappeared. It's just not meant to be.