Φωτογραφία John Iglar
All courses closed
από John Iglar - Τετάρτη, 22 Μάιος 2013, 7:23 μμ
 

I presume that this will be taken care of, but in case nobody has noticed..

As an attendee, when I follow a link to a session, I get the summary description and a message "you are unable to enroll yoursefl in this course." Have to turn on self-enrollment.

(BTW, this theme is driving me bonkers! It looks nice but the blocks can't be collapsed and they are overlapping this editing field. IThe only way I can see all that I'm writing is to toggle full screen mode.)

yep that's me
Re: All courses closed
από Vinny Stocker - Τετάρτη, 22 Μάιος 2013, 10:06 μμ
 

Hi John,

All attendees are now enroled on presenter courses.  χαμόγελο

Vinny

Φωτογραφία John Iglar
Re: All courses closed
από John Iglar - Τετάρτη, 22 Μάιος 2013, 10:12 μμ
 

Yep - see that now. Guess I was just jumping the gun. Eager to get in and test the waters. Looking forward to tomorrow!!

Φωτογραφία Richard Oelmann
Re: All courses closed
από Richard Oelmann - Τετάρτη, 22 Μάιος 2013, 11:15 μμ
 

re theme - for me too John, also drop down menus not working

Miriam
Re: All courses closed
από Miriam Laidlaw - Πέμπτη, 23 Μάιος 2013, 4:48 πμ
 

Yes, the tiny space allocated for the main content is rather... limiting (as I type this half of my typing is going behind the side blocks), but as to the menu, I discovered by accident that when I hold down the control key and click a menu item that looks like it should have a submenu, the submenu appears (I was trying to open the menu item in a new tab lol). That was probably a really long run-on sentence, but I can't tell. χαμόγελο