Φωτογραφία Fred Dixon
Re: Big Blue Button
από Fred Dixon - Τετάρτη, 22 Μάιος 2013, 9:05 μμ
 

Hi Libby,

Each session has it's own course.  When you want to join a sessio, go to the course and click the "Watch Live Session" button.

Regards,... Fred